Login

Zapraszamy do wypełnienia badań kompetencji w ramach projektu „Lepsze przygotowanie absolwentów Politechniki Łódzkiej do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój usług Biura Karier”.

Aby wykonać badanie należy założyć nowe konto na platformie, poprzez kliknięcie przycisku Rejestracja. Jeżeli posiadasz już konto – po wprowadzeniu loginu i hasła kliknij przycisk Zaloguj się.